Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy?

Dodatek pielęgnacyjny stanowi dość znany rodzaj świadczenia pieniężnego, o które mogą starać się osoby posiadające dobrowolne lub obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe. Wysokość zasiłku opiekuńczego zazwyczaj stanowi osiemdziesiąt procent wynagrodzenia i jest zarazem podstawą wymiaru świadczenia.

Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego są wypłacane przez zakład ubezpieczeń społecznych. Są jednak sytuacje, w których tego rodzaju świadczenia pieniężne mogą być wypłacane także przez płatników składek. Do najbardziej popularnych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego należą nie tylko dodatki pielęgnacyjne, ale również zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne oraz tak zwane zasiłki wyrównawcze.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi lub przedsiębiorcy, w momencie, kiedy zachodzi obowiązek sprawowania opieki nad osobą chorą lub niepełnosprawną. Osobą tą może być nie tylko dziecko, ale także osoba starsza (która ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia), małżonek, teść, wnuk czy rodzeństwo.

Prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego oraz wysokość takiego świadczenia jest ustalana przez płatników składek lub przez zakład ubezpieczeń społecznych. Płatnicy składek zyskują prawo do zasiłków po zgłoszeniu do ubezpieczenia chorobowego powyżej dwudziestu osób. Natomiast zakład ubezpieczeń społecznych wypłaca zasiłek osobom ubezpieczonym oraz tym, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Termin wypłaty dodatku pielęgnacyjnego zależy przede wszystkim od tego, jaki podmiot je opłaca, a więc czy jest to zakład ubezpieczeń społecznych czy też są to płatnicy składek. W przypadku zasiłków wypłacanych przez zakład ubezpieczeń społecznych można liczyć na wypłatę w ciągu minimum trzydziestu dni (licząc od daty złożenia niezbędnych do otrzymania zasiłku dokumentów).

Zasiłek opiekuńczy może być otrzymywany maksymalnie przez okres sześćdziesięciu lub czternastu dni kalendarzowych, w zależności od tego czy opiekujemy się zdrowym czy chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Aby uzyskać dodatek pielęgnacyjny należy przygotować szereg istotnych dokumentów, które uprawnią nas do otrzymywania tego rodzaju świadczenia pieniężnego.

Warto też zwrócić na wysokość zasiłku opiekuńczego, który może być wyliczany na podstawie różnych czynników. Wyliczenie należnego nam dodatku zazwyczaj obejmuje kilka etapów. Zakład ubezpieczeń społecznych musi ustalić między innymi podstawę świadczenia z określonych miesięcy, wyliczyć osiemdziesiąt procent przeciętnej podstawy oraz podzielić skalkulowaną w ten sposób kwotę przez trzydzieści (bez względu na to, ile dni liczy dany miesiąc).